Hộc di động SVM1D1O

Hộc di động SVM1D1O kết hợp với bàn giám đốc, bàn làm việc… giúp tăng diện tích chỗ làm việc văn phòng. Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà máy.

(Giá chưa có VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu)

    Gọi lại

    .
    .
    .
    .