Bộ bàn trưởng phòng NTP2050

Bộ bàn trưởng phòng NTP2050 Bộ bàn ghép mặt bàn Laminate gồm: Bàn làm việc, bàn phụ, hộc, góc nối có chân ML720.

(Giá chưa có VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu)

    Gọi lại

    .
    .
    .
    .