Bàn máy tính NTM120S

Bàn máy tính NTM120S Bàn máy tính hộc liền, mặt bàn Laminate, bàn có kệ CPU và bàn phím.ản phẩm kết hợp với ghế văn phòng hòa phát sử dụng trong phòng làm việc công ty.

(Giá chưa có VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu)

    Gọi lại

    .
    .
    .
    .